MASONAI KAUNE IR LIETUVOJE

Apie ekskursiją:

Masonų veikla Lietuvoje atgaivinta 1910 m. Vilniuje buvo įsteigta ložė „Vienybė“, jungusi daugiatautę to meto miesto inteligentiją. Augant šios ložės narių skaičiui 1911 m. įsteigiama ložė „Lietuva“. Šiose ložėse buvo atstovaujama įvairioms profesijoms, socialiniams sluoksniams bei tautoms. Ložių nariai buvo žinomi visuomenės veikėjai. Kaunui tapus laikinąja sostine 1919 m. masonų ložių veikla persikelia į Kauną. 1921 m. Kaune buvo atkurta ložė „Lietuva“. Jos narių daugumą sudarė Kauno universiteto profesūra ir aukštuomenė. Tarp masonų buvo labai daug aktyvių, pilietiškai nusiteikusių, tautines nuostatas turinčių žmonių, kurie kūrė Lietuvos valstybę. Masonai prisidėjo prie mūsų visuomenės didesnio išprusimo ir geresnio pasaulio suvokimo, bandė Lietuvą išnešti iš provincializmo, padaryti ją modernią, pažangią, vakarietišką valstybę. Masonai – ,,laisvieji mūrininkai“ tik simboliškai yra amatininkai. Masonija neatsiejama nuo simbolių, alegorijų, mistikos ir sąmokslo teorijų. Ekskursijos metu susipažinsime su tarpukario Kauno ir Lietuvos masonų veikla. Ieškosime ir perskaitysime masoniškus simbolius Kauno miesto architektūroje. Sužinosime kas jie Kauno masonai.

kainos:

120.00 EUR / 1-10 asmenų grupei
170.00 EUR / 10 – 20 asmenų grupei
220.00 EUR / 20 – 30 asmenų grupei

Ekskursija užsienio kalba prie nurodytų kainų pridedame 25 eurus.

trukmė:

1.3 val.