KAUNO GYNYBINIS PAVELDAS – FORTAI

Apie ekskursiją:

Ekskursijos metu susipažinsime su karo architektūra, aplankysime pirmą gynybinę liniją: pirmą, antrą ir ketvirtą fortus. Kauno tvirtovė pradėta statyti 1882 m. pirmame statybos etape pastatyti septyni fortai ir devynios stacionarios artilerijos baterijos, centrinio įtvirtinimo ruožas kairiajame Nemuno krante. Fortai apsupo miestą žiedu.  Pirmas ir antras fortas dalyvavo mūšiuose dėl Kauno pirmo pasaulinio karo metu. Aplankysime antrą gynybinę liniją: šeštą, septintą, aštuntą  fortus. 1891 m.   Kauno tvirtovė pradėta modernizuoti pradėti  betonu sustiprinti šaudmenų sandėliai, frontiniai ir užnugario kaponieriai.  Kauno tvirtovėje buvo įrengti unikalūs vieninteliai pasaulyje infrastruktūriniai įrenginiai ir statiniai.

kainos:

220.00 EUR / 10 – 30 asmenų grupei
 

Ekskursija užsienio kalba prie nurodytų kainų pridedame 25 eurus.

trukmė:

4 val.