Apie ekskursiją:

Lietuviai nuo pat valstybės kūrimosi epochos buvo priversti nuolatos ginklu kovoti dėl išlikimo. Kiekvienos laisvos tautos šventa pareiga – saugoti savo valstybę nuo priešiškų išorės jėgų. Valstybė tautai suteikia galimybę sukurti svarbiausią savo organizuotos apsaugos instituciją – kariuomenę. Ekskursijoje susipažinsime su dalimi kariuomenės vienetų esančių Kauno naujamiestyje, tačiau istorine, architektūrine prasme vienais iš įspūdingiausių statinių, turinčių savo istoriją, kuri persipynusi su paties miesto – Gubernijos centro ir Laikinosios sostinės gyvenimu. Ekskursiją pradedame prie Karo muziejaus, keliaudami sužinosime kur stovi reprezentaciniai Lietuvos kariuomenės rūmai, kur buvo Carinės Rusijos miesto tvirtovės generaliniai štabai, taip pat kariškos paskirties pastatai, kuri bažnyčia Lietuvoje veikia kaip rektoras pirminę teisę suteikiantis Lietuvos kariuomenei, kur stovi puošniausi Kauno tvirtovės komendanto rūmai ir apsilankysime ten kur karys pradeda savo tarnybos kelią – Karo medicinos tarnyba. Ekskursiją baigsime Ramybės parke.

kainos:

120.00 EUR / 1-10 asmenų grupei
170.00 EUR / 10 – 20 asmenų grupei
220.00 EUR / 20 – 30 asmenų grupei

Ekskursija užsienio kalba prie nurodytų kainų pridedame 25 eurus.

trukmė:

1.3 val.