Atradimai vaizdingame kelyje: ,, Prienai – Išlaužas ( Linksmakalnis KGB miestelis) – Rokai ( Jiesios atodangos) – IV fortas - Kaunas ( Jiesios piliakalnis) “

Apie ekskursiją:

Prienai. Istoriniai šaltiniai apie Prienus rašo nuo 1502 m. 1604 m. pastatyta pirmoji Prienų bažnyčia. Prienų miestas pradėjo augti XVII a. 1609 m. jam buvo suteiktos Magdeburgo teisės. XVII a. 1-ojoje pusėje miestas padidėjo dvigubai.1785 m. įkurta popieriaus dirbtuvė, viena didžiausių to meto Lietuvoje išlikęs pastatas prie Popierinės tvenkinio. Popieriaus gamybos veiklą pradėjo vokietis G. Thierbach, gaminęs aukštos kokybės popierių. 1791 m. Seimas atnaujino savivaldos teises, suteikė antspaudą ir herbą.  Pamatysime vandens malūną ir sužinosime garsiausią LDK popieriaus istoriją Prienuose. Aplankysime Lietuvos tarpukario kariuomenės modernios statybos kareivines, sužinosime apie Pociūnų  aerodromo atsiradimą. Aplankysime  Prienų Kristaus apsireiškimo bažnyčią. Pirmoji medinė bažnyčia Prienuose pastatyta 1609 m., deja, 1655 m. per karą ji sudegė. 1674 m. pastatyta antroji bažnyčia, o 1750 m. iš pušies rastų suręsta dabartinė. Prienų bažnyčia yra vienas seniausių ir gražiausių sakralinių pastatų Vilkaviškio vyskupijoje ir yra viena seniausių medinių bažnyčių visoje Lietuvoje. Sužinosime kur gyveno Algirdas  Julius Greimas. Galėsime paragauti garsiųjų Prienų čeburekų.

Išlaužas – pirmą kartą Išlaužo kaimas paminėtas 1744 m. „Synodus…Vilnensis” pateiktame Prienų parapijai priklausančių kaimų sąraše. Tuo metu parapijos ribos ėjo nuo Nemuno iki Šešupės. Visame didžiuliame plote buvo  33 kaimai. Įsikūrus grafų Tiškevičių dvarui, sparčiai plėtėsi ir Išlaužo kaimas. Iki 1926 metų aplink driekėsi 340 hektarų žemės. Ją nuomos teisėmis valdė Mykolas Gustaitis. Kaimo augimas buvo itin ryškus po žemės reformos, išdalinus valstiečiams dvaro žemę.

Linksmakalnis – Linksmakalnio dvaras. Pirmasis žinomas dvaro savininkas – vokietis Lyzentalis. Dvarui  suteikė Liustbergo vardą (lietuviškai – džiaugsmo, laimės kalnas), nuo kurio kilo  miestelio pavadinimas. Dvarą valdė grafo Tiškevičiaus praturtėjęs ūkvedys K. Gustaitis, vėliau Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Juozas Tūbelis. Dvaro pastatus ir aplink buvusias

 

sodybas 1945 m. griovė čia atėjusi sovietinė kariuomenė, kuri Linksmakalnyje įkūrė ypač slaptą KGB radiotechnikos užsienio žvalgybos ir diplomatinio ryšio su Vakarų Europa dalinį – radijo žvalgybos centrą. Susipažįstame su senojo dvaro istorijomis, apžiūrime išlikusius KGB karinio miestelio atributus: kontrolės ir patikrinimo punktą, radijo žvalgybos centrą, karininkų gyvenamųjų namų kvartalą.

Rokai – Rokai yra Kauno rajono savivaldybės Rokų seniūnijos centras, įsikūręs prie Jiesios upės. Šios upės 12 km atkarpa nuo jos žiočių iki tos vietos, kur į ją įteka Kumė, ties Kauno–Prienų plentu, 1960 m. rugsėjo 27 d. paskelbta Jiesios kraštovaizdžio (landšaftiniu) draustiniu. Čia priskaičiuojama daugiau augalų rūšių nei botaniniuose draustiniuose. Iš maždaug pusseptinto šimto augalų rūšių 101 yra reta ir saugoma, o net 14 jų – įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Tarp šių nykstančių ir itin saugomų augalų yra paprastoji gebenė, plačialapė gegūnė, lieknoji plukė, gegužraibė, didysis asiūklis ir kiti. Pasak kalbininkų, Rokų pavadinimas yra asmenvardinės kilmės – nuo asmenvardžio Rokas. Šiuos teiginius patvirtina istorijos šaltiniai. Rokai kaip Roko laukas pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėti 1500 m. žemės dovanojimo dokumente, kuriuo Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras dovanojo žemių prie Jiesios upės Henrikui Šliagiriui. 1578 m. Kauno seniūno Jono Chodkevičiaus dokumente, kuriuo Jurgiui Reineriui buvo skiriama žemės popieriaus malūnui statyti, vietovė irgi minima kaip Roko laukas. Rokai garsūs juose veikusių plytinių istorija. 1639 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kanclerio Alberto Stanislovo Radvilos dovanojimo aktas bernardinams atskleidžia, kad šioje vietovėje  nuo 1589 m. veikė bernardinų vienuolyno plytinė. Šv. Jurgio bažnyčios ir vienuolyno rūmų Kaune plytos buvo išdegtos būtent šioje plytinėje, taip pat ir dalies Kauno senamiesčio pastatų.

Pasivaikščiosime Rokų atodanga gausime gerą dozę įspūdingai įkvepiančios gamtos ir miško parkų terapijos. Jiesios pažintiniai takai veda per  gražiausias Jiesios kraštovaizdžio draustinio  apžvalgines vietas.

IV Fortas.

Kaune Jiesios upę kerta fortų žiedas, arčiausiai Jiesios įrengti  III ir IV fortai.  Ekskursijos metu apžiūrime IV forto teritoriją, susipažinsime su fortų struktūra ir architektūra, prisiminsime Kauno miesto tvirtovės istoriją.

Ekskursiją baigsime ant Jiesios piliakalnio, kur stovėjo ir Kaunu grožėjosi garsūs imperatoriai ir žymūs žmonės.

kainos:

320.00 EUR

Ekskursija užsienio kalba prie nurodytų kainų pridedame 25 eurus.

trukmė:

6 val.